Gratis verzending, 30 dagen volledige geld terug garantie, Oeko-Tex® gecertificeerd

Geschaftsbedingungen

Eerste partijen. De partijen bij deze Gebruiksvoorwaarden zijn u en de eigenaar van deze Blissy.com website onderneming, Blissy LLC. ("Blissy"). Alle verwijzingen naar "wij," "ons," "onze," deze "Website," of deze "Site" moeten worden opgevat als verwijzingen naar deze Website Business en Blissy.

2 Gebruik en beperkingen. Onder voorbehoud van deze Gebruiksvoorwaarden, ons Privacybeleid en het aanvullend beleid onderaan onze homepage, met inbegrip van ons Terugkeerbeleid, mag u de openbare delen van deze Website gebruiken, maar alleen voor uw eigen interne doeleinden. U stemt ermee in geen toegang te verkrijgen (of pogingen daartoe te ondernemen) tot deze website anders dan via de door ons verschafte interface, tenzij u daartoe uitdrukkelijk gemachtigd bent in een afzonderlijke overeenkomst. U stemt ermee in deze Website niet automatisch te openen (of pogen te openen) (inclusief door het gebruik van scripts of webcrawlers), en u stemt ermee in zich te houden aan de instructies in de robots.txt-bestanden die op deze Website staan. Het is u niet toegestaan (i) de Site, de diensten of inhoud ervan door te verkopen, in sublicentie te geven, over te dragen, toe te wijzen of te distribueren; (ii) wijzigingen aan te brengen of afgeleide werken te maken op basis van de Site, de diensten of inhoud ervan; of (iii) de Site, de diensten of inhoud ervan te "framen" of te "spiegelen" op een andere server of een apparaat met internettoegang. Alle rechten die niet uitdrukkelijk in deze Overeenkomst worden verleend, zijn voorbehouden aan ons en onze licentiegevers.

3. Hoe we omgaan met inzendingen naar deze Site. Wij behandelen informatie die u plaatst op delen van deze Site die zichtbaar zijn voor anderen (zoals een blog, forum of chatroom) niet als eigendomsrechtelijk, privé of vertrouwelijk. Wij zijn niet verplicht om toezicht te houden op of redactionele controle uit te oefenen over postings op deze Website. Wij behouden ons echter het recht voor om dergelijke postings te controleren en materiaal dat wij ongepast achten, te verwijderen. Het plaatsen, verzenden, adverteren, gebruiken, verspreiden of opslaan van inhoud die ons kan blootstellen aan wettelijke aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad of anderszins, of die in strijd is met enige toepasselijke wet- of regelgeving, of anderszins in strijd is met algemeen aanvaarde gemeenschapsnormen, is verboden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, informatie en materiaal beschermd door auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen, geheimhoudings- of vertrouwelijkheidsovereenkomsten of andere intellectuele eigendomsrechten, en materiaal dat obsceen of lasterlijk is, een bedreiging vormt, of exportwetten schendt.

4. Smaad; Communications Decency Act Notice. Deze website is een aanbieder van "interactieve computerdiensten". Daarom is onze aansprakelijkheid voor smaad en andere claims die voortvloeien uit het plaatsen op deze website door derden zoals daarin beschreven, beperkt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige inhoud of andere informatie die door derden op deze website wordt geplaatst. Wij garanderen niet de juistheid van dergelijke berichten of oefenen geen redactionele controle uit over dergelijke berichten, noch nemen wij enige wettelijke verplichting op ons om redactionele controle uit te oefenen over inhoud die door derden is geplaatst of enige aansprakelijkheid in verband met dergelijke berichten, met inbegrip van enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het onderzoeken of verifiëren van de juistheid van de inhoud of andere informatie die in dergelijke berichten is opgenomen.

5. Toezicht. Wij behouden ons het recht voor, maar niet de verplichting, om uw toegang tot en gebruik van deze Site te controleren zonder u daarvan in kennis te stellen. Wij kunnen uw gebruik registreren of vastleggen op een wijze zoals uiteengezet in ons Privacybeleid, dat toegankelijk is via de link Privacybeleid op de startpagina van deze Website.

6 Afzonderlijke overeenkomsten. U kunt producten, diensten en/of inhoud van deze Website kopen. Wij behouden ons het recht voor om te eisen dat u akkoord gaat met afzonderlijke overeenkomsten als voorwaarde voor uw gebruik en/of aankoop van dergelijke producten, diensten en/of inhoud.

7. Eigendom. Het materiaal op deze Site wordt beschermd door de wet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het auteursrecht van de Verenigde Staten en internationale verdragen. De auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van deze Website zijn eigendom van ons en/of anderen. Met uitzondering van de beperkte rechten die hierin worden verleend, zijn alle andere rechten voorbehouden.

8. ALLE PRODUCTEN VAN DEZE WEBSITE, VAN ONS OF VAN AAN ONS GELIEERDE BEDRIJVEN ZIJN UITSLUITEND TER INFORMATIE. Hoewel alles in het werk is gesteld om de informatie op onze website en in de publicaties te verifiëren, aanvaarden noch de auteurs noch de uitgevers enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid. DE AUTEURS EN UITGEVERS WIJZEN ELKE VERANTWOORDELIJKHEID AF VOOR DE NAUWKEURIGHEID VAN DE INHOUD, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT FOUTEN OF WEGLATINGEN. VERLIES VAN EIGENDOMMEN, LETSEL AAN ZICHZELF OF ANDERSZINS, OF DE DOOD KAN HET DIRECTE OF INDIRECTE GEVOLG ZIJN VAN HET GEBRUIK EN DE TOEPASSING VAN ENIGE INHOUD DIE HIERIN WORDT GEVONDEN.

9. links naar deze site. Wij verlenen u een beperkt, herroepbaar en niet-exclusief recht om een hyperlink te creëren naar deze Site, op voorwaarde dat de link ons of onze producten of diensten niet afschildert op een onjuiste, misleidende, denigrerende of aanstootgevende manier. U mag geen gebruik maken van enig logo, handelsmerk of handelsnaam weergegeven op deze Website of enig ander eigendomsrechtelijk grafisch beeld in de link zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

10. links naar websites van derden. Wij beoordelen of controleren geen websites van derden die naar of van deze Website linken, en wij zijn niet verantwoordelijk voor hun inhoud en verklaren niet dat hun inhoud juist of gepast is. Uw gebruik van een website van een derde partij is op eigen initiatief en risico en kan onderworpen zijn aan de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van die andere website.

11. deelname aan promoties van adverteerders. U kunt corresponderen of deelnemen aan promoties met adverteerders die hun producten, diensten of inhoud op deze Site promoten. Dergelijke correspondentie of deelname, inclusief levering van en betaling voor producten, diensten of inhoud, is uitsluitend tussen u en dergelijke adverteerders.

12. De verkoop en levering van goederen aan klanten in Duitsland, Oostenrijk, België en Nederland geschiedt via International Traffic Exchange B.V. (een partner van Blissy LLC), een Nederlandse rechtspersoon gevestigd te Watertorenplein 4B, 1051 PA, Amsterdam. Nederlandse Kamer van Koophandel #62985051, BTW ID: NL855041018B01.